Jaunimo kūrybos akademija — Erasmus+ ilgalaikis tęstinis projektas, startavęs 2021 metų spalį ir pasibaigsiantis 2023 metų vasario mėnesį (2020-1-FR02-KA-2227–018680). Projekto tikslas — sukurti galimybę ir erdvę bendradarbiauti įvairioms organizacijoms, siekiant skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą, kultūrinį sąmoningumą ir raišką bei suteikti jaunimui kultūros srityje pritaikomų skaitmeninių ir vadybos įgūdžių. O taip pat — ugdyti jaunimo darbuotojų, menininkų, bei kultūros sektoriaus veiklomis ketinančių užsiimti jaunuolių kultūrinių projektų rengimo kompetencijas, skatinti partnerystę, didinti skaitmeninę organizacijų prieigą ir plėsti jaunimo dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projektas skirtas jaunimo darbuotojams, kurių organizacijos orientuotos į kultūrines bei kūrybines veiklas, menininkams, 18–30 metų jaunuoliams, norintiems dirbti kultūros sektoriuje arba siekti karjeros bet kokioje meno srityje, išsilavinimo neturintiems jauniems žmonėms, siekiantiems įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmei užtikrinti profesinėje aplinkoje, jaunuoliams, turintiems humanitarinį išsilavinimą.

Pirmojo susitikimo metu, dalyvaujančių šalių atstovai iš Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Vengrijos, Graikijos ir Lietuvos spalio mėnesį susitiko Vilniuje ir apsibrėžė projekto įgyvendinimo gaires, pasiskirstė funkcijomis.

Projekto metu kiekviena šalis įsipareigojo sukurti ir pristatyti kūrybiškumą skatinančią veiklą, kurios metu galima stiprinti sąmoningumo, savižinos, tolerancijos, grupinio bendradarbiavimo, skaitmeninių kūrybos technologijų bei kūrybos projektų vadybos kompetencijas. Galutinis šio projekto siekiamas rezultatas — tarpkultūriškai bendradarbiaujant sukurti ypatingą kiekybinį įrankį — kūrybiškumo įgūdžių matuoklį, kuris būtų taikomas neformaliojo ugdymo kontekste.

Antrojo susitikimo metu lapkričio pabaigoje Prancūzijoje, Cabris mieste, visų šalių atstovai atvyko išbandyti jau parengtų kūrybiškumo veiklų, aptarti galimus jų įvertinimo bei įsivertinimo kriterijus.

Lietuvą šiame projekte atstovauja Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) bei jo deleguota projekto koordinatorė Vaida Virbalaitė-Šablevičienė. Kadangi PAJC kūrybiškumo laukų yra net keletas (dailė, muzikavimas, fotografija, DJ veikla), projekte šiai jaunimo organizacijai dalyvauti yra ne tik garbė, bet ir malonumas.

Susitikimo metu projekto koordinatoriai iš visų šalių aptarė naudosiantys šiuos kūrybiškumo metodus: Prancūzija — dramos praktiką, Portugalija — ritmus ir perkusiją saviraiškai, Rumunija — istorijų kūrimą ir pasakojimą kultūriniam identitetui atskleisti, Vengrija — skaitmeninį kūrybiškumą, Graikija — kūrybinį problemų sprendimo įrankį, Lietuva — dailės terapiją, kaip savęs pažinimo bei emocinio intelekto kompetencijų stiprinimo metodą.

4 dienas projekto dalyviai intensyviai mokėsi ir dalinosi jau turima patirtimi, simuliavo kultūrinių projektų organizavimą bei įgyvendinimą, tyrinėjo kiekvienos šalies identitetą, kompetencijų galimybes, išbandė atsivežtus kūrybiškumo įrankius.

Projekto organizatoriai įsitikinę, kad yra daug talentingų jaunų žmonių, tačiau jiems trūksta įgūdžių organizuoti kultūros renginius, pozicionuoti savo prekinį ženklą, tapti žinomais. Jaunimo kūrybos akademija ketina diegti novatorišką požiūrį į verslumu grįstą kultūrinį ugdymą ir pasiūlyti žinių, kaip kurti ir valdyti kultūros projektus, o būsimojo susitikimo tikslai — identifikuoti kultūrinius iššūkius ir parengti konkrečius sprendimus verslo plano forma, keistis kultūrinių renginių organizavimo praktika, analizuoti kultūrinio verslumo tendencijas, didinti jaunų žmonių pilietinį dalyvavimą visuomenėje.

Patyrimas (Portugalija – trečiasis susitikimas). 

Mokytis per patyrimą, pačiam išbandant, išgyvenant, pereinant per procesą — efektyviausias būdas suprasti. Patyrimas kūrybos ir žaidimų principu (konstruojant LEGO, piešiant, šokant, lipdant, vaidinant, grojant, pasivaikščiojant ar žygiuojant) — greita, gynybiškumo barikadas apeinanti ir TIESĄ apie save, savo laikyseną, savivertę, mąstymo bei elgesio modelius, atsparumą stresui, gebėjimą adaptuotis, bendrauti ir bendradarbiauti atskleidžianti mokymosi priemonė. Joje itin galingas išėjimo iš komforto zonos aspektas, kuris vėliau tik apdovanoja: išjudina kūrybiškumą, sustiprina savivertę, pagilina savižiną, stiprina bendravimo bei bendradarbiavimo kompetencijas.

Mokykloje mes gauname daug teorinių žinių. O štai neformalus ugdymas labiau orientuotas į praktiką, patyrimą, kuris visada baigiamas refleksija.

Panevėžio atviro jaunimo centro darbuotojai nuolat stiprina savo kompetencijas taikyti kuo daugiau patirtinių ugdymo metodų ir jais padėti jaunuoliams sklandžiai pereiti visus paauglystės etapus, kokybiškai sutikti suaugystę ir sėkmingai atrasti tinkamiausią įveiklinimo būdą. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose neša vaisius. Žinios bei geroji patirtis, kuria dalijasi kitų šalių ekspertai, taikomi PAJC veiklose ir mėgstami jaunimo.

„Jaunimo kūrybos akademija“ (“The Youth Creative Academy“) — ERASMUS + tarptautinis projektas, kuriame užmegzti ryšiai, įgyta patirtis bei praktika per patyrimą dažnam PAJC neformalaus ugdymo atspalvį turinčiam renginiui suteikia daugiau kokybės. Viskuo, ką išmokome, su džiaugsmu dalijamės su jaunimu ir stebime pokyčius! Kūryba per patirtį stiprina.

Mokytis — jėga! Mokytis su geriausiais — fantastiška!

FOTO (4): mokymų metu daug piešiame temomis, orientuotomis į savęs pažinimą. Jaunimas kuria personažus, pagal pateiktus klausimus analizuoja savo piešinius, reflektuoja grupėse, gauna grįžtamąjį ryšį.

#ErasmusPlus #theyouthcreativeacademy #TYCA #jaunimokūrybosakademija #jaunimas #panevėžioatvirasjaunimocentras #patirtis #patyrimas #Coconutwork #PAJC

2019 © Panevėžio Atviras Jaunimo Centras