Efektyvaus kalbėjimo praktika – Pasikalbėk su manim!
  • 2022 21 lapkričio
  • 150

Efektyvaus kalbėjimo praktika – Pasikalbėk su manim!

Kaip tai suvaldyti? Kaip neišsigąsti? Kaip kalbėti sklandžiau ir efektyviau?

Užsukite į PAJC antradieniais, 18 valandą. Pasikalbėjimo grupė atvira ir dalyvavimas joje jaunuoliams nemokamas.

Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) — kūrybiška erdvė mokytis ir augti.

Didžiuojamės turėdami nuolat veikiančias dailės ir dailės terapijos, fotografijos, muzikos bei DJ klases ir veiklas, į kurias susirenka kūrybos procesui smalsūs jaunuoliai. Vis dėlto PAJC siūlomų veiklų turinys skiriasi nuo tradicinio užklasinio užimtumo ar būrelių turinio. Čia vykdomos praktikos pirmiausia orientuotos į jaunuolių asmenybių stiprinimą bei tobulėjimą, ir tik tada – į kūrybinių kompetencijų ir meistriškumo ugdymą. Taigi, jaunuoliai čia ne tik atranda naujas ir mylimas saviraiškos formas, tačiau ir mokosi emocinio intelekto, savižinos, geriau suprasti savo asmenybę, mąstymo bei elgesio modelius, kokybiškai bendrauti ir bendradarbiauti.

Jau 2 mėnesius PAJC sėkmingai tęsiasi visiškai nauja, eksperimentinė efektyvaus kalbėjimo praktika. Tai tarpdisciplininė veikla, kurioje naudojami žaidimų, terapiniai bei kūrybiniai metodai. Jų PAJC specialistai nuolat mokosi jaunimo darbuotojų mokymuose bei stovyklose, praktinėse konferencijose bei seminaruose, asmeninėse studijose, Erasmus+ projektuose. Vienas jų — “Jaunimo kūrybos akademija” — suteikė išties daug įkvėpimo taikyti įvairias priemones jaunuolių savižinai, kūrybiškumui ir savirealizacijai skatinti.

Pasikalbėjimo praktiką veda Vaida Virbalaitė-Šablevičienė — dailininkė, dailės terapeutė, PAJC jaunimo darbuotoja, Erasmus+ projekto “Jaunimo kūrybos akademija” kūrybiškumo ambasadorė. Už šiandienes savo kompetencijas Vaida sakosi esanti dėkinga 5-osios gimnazijos lietuvių kalbos Mokytojai Nijolei Žičkaitei, VDA menotyros disciplinos dėstytojams, stiprinusiems pasitikėjimą savimi kuriant tekstus, kalbos redaktorėms, su kuriomis  teko daugelį metų dirbti leidybos srityje. O taip pat tiems, iš kurių mokėsi darbo su jaunimu grupėse, bei projekto “Jaunimo kūrybos akademijos” organizatoriams.

Ši praktika buvo sukurta iš poreikio. Į PAJC kreipėsi vienos mokyklos 10 klasės auklėtoja prašydama padėti auklėtiniams įveikti egzaminų baimę ir ypač — nerimą dėl kalbėjimo viešai.

Artėjantys egzaminai – rimtas įvykis, jam būtina tinkamai pasirengti.

Vaida Virbalaitė yra atlikusi mokslinį tyrimą apie dailės terapijos poveikį dvyliktos klasės mokinių prichoemocinės būklės kaitai. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad dailės terapija, kūrybiškumas bei jo metu nutinkančių procesų reflektavimas gali teigiamai veikti egzaminų laukiančių jaunuolių psichoemocinę būklę, o taip pat — padėti geriau pažinti save, sustiprinti savivertę bei sumažinti patiriamus psichoemocinius sunkumus.

Kūrybiškumo reikšmingumas visapusiškai buvo aptartas ir Erasmus+ programos “Jaunimo kūrybos akademija” kontekste, o taip pat jo svarba visuomet akcentuojama pastaruosiuose Jaunimo reikalų agentūros renginiuose bei mokymuose. Jei trumpai, tai kūrybiškumo kompetencija — raktas į sėkmę, kokybiškesnę būtį, efektyvesnę savirealizaciją.

Jaunuolių grupėms pasiūlyta praktika buvo pavadinta neformaliai — “Pasikalbėk su manim”, nes ji ir vyksta PAJC — neformalioje aplinkoje. Ji nėra vertinama, jaunuoliai procese nėra lyginami vienas su kitu, čia nevyksta konkurencija, kiekvienas gali jaustis saugiai ir mokytis kurti turinius bei kalbėti be baimės, raiškiai ir efektyviai.

Šioje programoje dailės terapijos elementų naudojama sąlyginai mažai, tačiau kiekviena užduotis reikalauja didelio kūrybiškumo. Susitikimuose su jaunimu yra ir kūrybinio rašymo, skaitymo bei pasakojimo, dramos metodų, balso bei kalbos technikos lavinimo, lietuvių kalbos gramatikos, sintaksės, semantikos tyrinėjimo, muzikavimo bei judesio praktikos elementų. Visi jie sujungiami į smagų tarpdisciplininį žaidimą, kurio metu stiprinama savižina, auginama jaunuolio savivertė, mokoma kalbos švaros bei higienos, drąsos kurti, klysti, pasitikėti savimi klaidose bei iš jų mokytis.

Vaida mano, kad mokymosi procesas visada bus efektyvesnis, jei jaunuolis pirma geriau pažins save, supras savo misiją šiame pasaulyje, žinos savo istoriją, gebėjimus, pomėgius, stiprybes bei silpnybes, mokės valdyti savo emocijas, supras savasties turinį. Kūrybiškumas padeda pasiekti šiuos tikslus, o juos pasiekus — gerokai palengvina bet kokios disciplinos tolimesnį mokymosi procesą.

Porą mėnesių praktikoje dalyvaujantys jaunuoliai įgavo daugiau pasitikėjimo savimi, įgudo kalbėti švariau, sklandžiau, garsiau, išmoko suvaldyti stresą suklydus, jaunuolių pasakojamieji turiniai tapo įdomesni, atviresni, žaismingesnį, labiau įtraukiantys. Sustiprėjo jaunuolių dėmesingumas, gebėjimas susikaupti. Šios įžvalgos, be abejo, prašosi tyrimo, tačiau stebimi rezultatai išties džiuginantys.

Kvietime dalyvauti praktikoje akcentuojama, jog ši veikla ypač tinka tiems, kurie rengiasi kalbėjimo egzaminams, nerimauja kalbėdami prieš auditoriją, bijo atsiskaitymų mokykloje, mano, kad nepakankamai pasitiki savimi, nori išmokti įtaigiau bendrauti, kuriems sunku kontroliuoti savo emocijas.

Praktikos vadovės teigimu, tam, kad jaustumeisi užtikrintas prieš klausytojų auditoriją, reikalingi įgūdžiai. Suprantama, kai reikia viešai kalbėti per mažai pasirengus, pirmą kartą, nežinomoje vietoje, tarp nepažįstamų žmonių, emocijos šoka kadrilį ir trukdo efektyviai bei užtikrintai ištransliuoti norimą žinutę. Tikrai būna taip, kad užsikerta balsas, drėksta delnai, kaista skruostai ir ausys, kojos tampa kaip vatinės, stebuklingu būdu iš atminties dingsta informacija. O kartais ir žinutę ar tekstą tinkamai suformuluoti sunku.

PAJC informacija

2019 © Panevėžio Atviras Jaunimo Centras