Kas mes?


Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2016-09-01 ir veikianti pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją. Tai yra vieta, kurioje Panevėžio jaunimui, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikiamos vienodos galimybės saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Tikslinė PAJC lankytojų grupė – 14-29 metų jaunimas.

PAJC yra daugiafunkcinis jaunimo saviraiškos, užimtumo, konsultavimo, informavimo centras, teikiantis bendrąsias ir prevencines socialines paslaugas, emocinę pagalbą, vykdantis darbą su jaunimu gatvėje formą, stiprinantis jaunimo motyvaciją įsitraukti į miesto ekonominį, socialinį, pilietinį gyvenimą, atstovauja kaip grandis, sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo klausimus.

Panevėžio atvirame centre jaunuoliams yra suteikiama galimybė nemokamai dalyvauti centro veiklose, naudotis jaunimo centro inventoriumi ir erdvėmis. PAJC patalpose galima rasti biliardo, futbolo, oro ritulio, stalo teniso stalus, kompiuterines žaidimų konsoles, karaokės aparatūrą, skalbimo, džiovinimo mašinas, dušą, visame pastate veikia nemokamas bevielis interneto ryšys. Bendradarbiaujama su „Maisto banku“, todėl jaunas žmogus užėjęs į jaunimo centrą, visada jame gali pasivaišinti ir pasistiprinti.

Siekiant skatinti jaunų žmonių muzikinį užimtumą, PAJC patalpose įrengtas DJ/muzikos kabinetas. Panevėžio jaunimo centre taip pat įrengtos dvi virtuvės, kuriose lankytojams yra suteikta galimybė patiems, savo iniciatyva kurti ir veikti.

PAJC su jaunuoliais dirba specialistai, jaunimo, socialiniai darbuotojai, meno terapijos specialistė. Komanda dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek individualiai su jaunuoliu, esant poreikiui ir su jo šeima, kitais atitinkamais asmenimis. Aktyviai bendradarbiaujama su regioninėmis socialinėmis įstaigomis, palaikomas bendruomeninis glaudumas. Darbuotojai nuolat tobulinasi, stiprina savo kompetencijas, kelia savo kvalifikaciją.

Atviras jaunimo centras informuoja jaunimą apie įvairias savanoriavimo, užimtumo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, vykdo Eurodesk veiklą.

Šiuo metu Panevėžio atvirame jaunimo centre savanoriauja 1 tarptautinis savanoris ir 1 JST savanorė.

Centro misija ir vizija


Centro misija:

— Inicijuoti jaunų žmonių asmeninį tobulėjimą per neformalųjį švietimą;

— Didinti jaunų žmonių informuotumą apie aktyvų pilietiškumą kaip galingą įrankį paveikti socialinį vystymąsi;

— Suteikti galimybę jaunimui realizuoti jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškai reikšti savo nuomonę bei požiūrį;

— Skatinti jaunų žmonių teises ir laisves, jaunimo judumą ir tarpkultūrinį supratimą;

— Kurti visuomenę, kurioje jaunimas yra šiandienos, o ne tik rytojaus lyderis;

Centro vizija:

Jaunimo centras Panevėžyje – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.


Mūsų komanda:

Daiva Juodelienė

Direktorė

Tel. +37061652340
El. paštas: d.juodeliene@panevezioajc.lt

Violeta Šipelienė

Vyr. Buhalterė

Tel. +37061116579
El. paštas: v.sipeliene@panevezioajc.lt

Vaida Virbalaitė

Specialistė, jaunimo darbuotoja

Simona Stiraitė

Specialistė, socialinė darbuotoja

Tel. +37067342887
El. paštas: simonastiraite@gmail.com

Aurelijus Petrauskas

Specialistas, jaunimo darbuotojas

Tel. +37068534257
El. paštas: petrauskas.a.petrauskas@gmail.com

Vismantas Gaspariūnas

Specialistas, jaunimo darbuotojas

Tel. +37063979669
El. paštas: gaspariunas.vismantas@gmail.com

Elena Slivkienė

Valytoja - budėtoja
2019 © Panevėžio Atviras Jaunimo Centras